අකිලගේ නිතිය රාජකීය විද්‍යාලයට විතරද.

කොළඹ රාජකීය විදුහලේ පළමු ශ්‍රේණියට තෝරාගෙන සිටින දරුවන් ඇතුළත් කිරීම අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

දරුවන් තෝරා ගැනීමේදී අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇති බවට ලැබී ඇති පැමිණිලි පරීක්‍ෂා කරන හෙයින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ ජාතික දිනය වන හෙට (11 වැනිදා) රාජකීය විද්‍යාලයට දරුවන් ඇතුළත් කර නොගැනේ. මේ බව අමාත්‍යාංශය එම විදුහලට දැනුම් දී තිබේ.තවද මෙලෙස දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ පාසල් රැසක මෙවැනි අක්‍රමිකතා සිදු වී ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී ඇතත් අමාත්‍යය අකිල තමාගේ ඇග බේරාගැනීමට රාජකීය විද්‍යාලයට පමණක් නිතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර අනෙක් පාසල් වල ආසධාරණයට ලක් වන සිසුන් හට අත්වන ඉරණම කුමක් වෙයිද?

වෙනදා මෙන් මෙවරත් අකිල තමාගේ ඇග බේරාගෙන අහිංසක සිසුන් දහස් ගණනකගේ අධ්‍යාපන අයිතිය උදුරා ගනීද?ජනතාව විමසිල්ලෙන්

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: