ආණ්ඩුව ගිනි පොලියට තවත් ඩොලර් කෝටි ගාණක ණයක් ගන්න යයි.

ඇමෙරිකන් ඩොලර් කෝටි ගණනක තවත් ණයක් ගිනි පොලියට ලබාගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

අන්තර්ජාතික අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාවට වාරික හයකින් ලබාදීමට එකඟ වූ ඩොලර් කෝටි 150ක මුදලින් තුන්වන වාරිකය ලබාදීම මසකට වඩා කාලයක් ප්‍රමාද වීම හේතුවක් කරගෙන මේ ඩොලර් ණය ලබා ගැනීමට යන බව වාර්තා වේ.

ආණ්ඩුව මේ වසරේ මුල් කාලයේදී ඩොලර් කෝටි 150ක ණයක් සියයට 6ක් තරම් ඉහළ පොලියකට ලබාගත්තේය.

2015දී ඩොලර් කෝටි 820ක විදේශ සංචිතයක් තිබූ අතර ආණ්ඩුවේ මූල්‍ය කළමනාකරණයේ පැවැති දුර්වලතාව නිසා එම සංචිතය ඩොලර් කෝටි 500 දක්වා අඩුවිය. ඩොලර් කෝටි 150ක ණයක් ගනු ලැබුවේ විදේශ සංචිත මෙසේ අඩුවීම නිසාය.

ජාවාරම්කරුවන්ට වාසි සැලැසෙන අයුරින් ගිනි පොලියට තවදුරටත් ණය ගැනීමට ආණ්ඩුව මෙසේ කටයුතු කළහොත් රට බරපතළ මූල්‍ය අර්බුදයකට පත්වන බැවින් මේ තත්ත්වය වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා  පැවැසීය.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: