කුසල් මෙන්ඩිස් අද රැකගත් සුපිරි උඩපන්දුව මෙන්න

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කදුළු රකින ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුනේ කුසල් මෙන්ඩිස්.ඩුමිනි විසින් ලබා දුන් උඩ පන්දුවක් ඉතා විශිෂ්ට ලෙස රක ගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස්ට හැකි වුනා.එම වීඩියෝව පහතින්

LEAVE A REPLY