නව ව්‍යවස්ථාව ඒකීය භාවයට ගැටළුවක්..!

නව ව්‍යවස්ථාව හරහා මෙරට ඒකීය භාවය පිළිබඳ ගැටළු මතුවන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ජනතා ගැටළුවලට පිළිතුරු ලබා නොදෙමින් වත්මණ් ආණ්ඩුව නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනයට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

more recommended stories