බන්දුල නෑ කිව්වට චීනයට සින්නකරව අපි ඉඩම් දුන්නා – විමල් කලින් කියපු කතාව. (VIDEO)

අපේ රටේ භූමිය යහපාලන ආන්ඩුව විසින් චීනයට විකිණීමට යන බව සඳහන් කරමින් පසුගියදා හම්බන්තොට විශාල උද්ඝෝශණයක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් දියත් කලා ඔබට මතක ඇති. එහිදී ඇතිවූ තත්වය සම්බන්ධයෙන් අඟහරුවාදා දින පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී හිටපු අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් අදහස් පළ කරන ලදී.

“වරාය නගරය: අපි ඉඩම් සින්නක්කරයට ලබා දුන්නේ නැහැ” බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා එහිදී මාධ්යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට දිගින් දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළ කරුණකි.

අපේ රටේ භූමිය යහපාලන ආන්ඩුව විසින් චීනයට විකිණීමට යන බව සඳහන් කරමින් පසුගියදා හම්බන්තොට විශාල උද්ඝෝශණයක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් දියත් කලා ඔබට මතක ඇති. එහිදී ඇතිවූ තත්වය සම්බන්ධයෙන් අඟහරුවාදා දින පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී හිටපු අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් අදහස් පළ කරන ලදී.

එහෙත් වරාය නගරයේ ඉඩම් සින්නක්කරයට චීනයට ලබා දුන් බව මීට ඉහතදී විමල් වීරවංශ විසින් සඳහන් කරනු ලැබුවා. එහිදී හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ සඳහන් කරන්නේ, චීනයට ලබා දුන් ඉඩම් අපේ රටට අයිති නැති වෙනත් කොහිදෝ තිබෙන ඉඩම් වගයක් බවයි..

1 COMMENT

  1. FIRST OF ALL BANDULA DOSEN’T KNOW IF HE SEATED OR STANDING….
    I STILL CAN’T UNDERSTAND HOW HE TAUGHT ECONOMICS TO THOUSAND OF STUDENT WHEN COMMON MAN UNDERSTAND HOW HE CAN SPEND HIS MONEY AS PER HIS SALARY.
    BUT NOT BANDULA….

LEAVE A REPLY