මර්වින් රූපවාහිනියට කඩා වැදී වසර නමයකට පසු පුංචි සටහනක්..! (VIDEO)

වසර නමයකට පසු පුංචි සටහනක් මහින්ද රාජපක්ෂගේ කම්කරු අමෙති මර්වින් සිල්වා ප්‍රකට කුඩුකර මැරයන් පිරිසක් එක්ක රුපවාහිනියට කඩාවැදිල (2007.12.27) එවකට ප්‍රව්ර්ති අධ්‍යක්ෂවරයා ව සිටි මට පහරදීල රුපවාහිනිය වහල යතුරු ගෙනයන්න ඇවිත් , මේ 27 ට වසර 9ක් වෙනවා.

මර්වින් මට ගහන්න ආවේ මාතරදී මහින්ද ගේ උවමනාවට මංගල සමරවීරට කුණුහරපෙන් ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේදී බැනපු එක නිව්ස් එකේ නොදම්මනිස . මර්වින් රුපවාහිනියට එව්වේ මහින්ද බව රටම දන්නවා.මහින්ද ජනවාරි 8 එලවල දම්මටට පස්සේ ගෙදරගිහින්, අද මාධ්‍ය තර්ජන ගැන කිඹුල් කදුළු හෙලනවා .

අද මර්වින් සිරසේ උදේට බනකියනවා එදා මහින්දගේ මාධ්‍ය මර්දන ගැන කතාකරන අය රුපවාහිනිය ගැන දැන් කතා කරන්නේනහ .මර්වින් බෙලි කපපු පිට කපපු අය මරනබයේ රට අත්හැරලා ගිය රුපවාහිනියේ අය ගැන කව්රුත් කතාකරන්නේනහ . මරනබයේ අපි හිටපුහැටි කවදවත් අමතකකරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ .

මහිදටත් ,මහින්දගේ පිස්සුබල්ලෙකු උන මර්විටත් කවදවත් සමවදෙන්නබැහැ . එදා කැබිනෙට් එකේ හිටිය මෛත්‍රී පමණි සිද්ධිය හෙලදක්කේ ,මට ප්වුද්ගලිකවත් කතාකරල කණගාටුව ප්‍රකාශකලේ ඔහු පමණි බව කිව යුතුඉ . ඒවගේම මුළුරටම අපිතෙක්ක හිටිය . අනෙක් දේවල් වගේම ජනවාරි 8එන පස්සේ මේවත් අමතකවෙලා . අදටත් පොලිස් පරීක්ෂණත් නැහැ උසාවියේ නඩුත් නැහැ පක්ෂේ විනය පරීක්ෂණත් නැහැ .මහින්ද අයෙත් රජවෙන්න සිහින මවනවා .මර්වින් කාගෙහරි එල්ලෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා.කලින් හිටිය ඉහද පනුවෝ යහපලනෙත් වහල විනාස කරනවා .

කොහොම උනත් අතීතේ අමතකකරලා , මහින්දලට මර්වින්ලට නැවත බලයට එන්න පාර කපල සියදිවි නසගන්නවද කියනඑක අපි තේරුම් කරගන්න ඕන . එක අද දවසේ මට කියන්න තියෙන්නේ .

Tmg chandrasekara

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: