ලියාපදිංචිය නැතිනම් කොළඹ බත් පැකට්‌ විකිණීම් බැහැ.

ලියාපදිංචි නොවී කොළඹ නගරයේ බත් පැකට්‌ අලෙවි කිරීම මේ වසරේ (2017) සිට මුළුමනින්ම තහනම් කිරීමට කොළඹ මහ නගර සභාව තීරණය කර ඇත.

මෙම වසරට අදාළව මේ වනතෙක්‌ කිසිදු කෑම පැකට්‌ නිෂ්පාදකයෙකු නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ ලියාපදිංචි වී නොමැති බවත්, එසේ ලියාපදිංචි සහතිකය නොමැති කිසිදු අලෙවිකරුවකුට නගරයේ කෑම පැකට්‌ අලෙවි කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවත් කොළඹ මහ නගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී රුවන් විජයමුණි මහතා මාධ්‍යට පැවසීය.

කොළඹ නගරයේ බත් පැකට්‌ අලෙවිකරුවන් 300 දෙනකු පමණ සිටින බවත් 2016 වසරට අදාළව ලියාපදිංචිය ලබාගෙන ඇති සියලුම වෙළෙඳුන් 2017 වසරටද එම ලියාපදිංචිය තහවුරු කළ යුතු බවත් නගර සභාව පෙන්වා දෙයි.

මෙම සෑම බත් පාර්සලයකම නිෂ්පාදකයාගේ නම, ලිපිනය, නිෂ්පාදිත වේලාව, දිනය හා ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළත් මුද්‍රdවක්‌ තැබිය යුතු බවට උපදෙස්‌ ලබාදී ඇත.

මෙම උපදෙස්‌ කඩකරන්නන්ට එරෙහිව නඩු පවරන බවද විජයමුණි මහතා වැඩිදුරටත් කීය.

LEAVE A REPLY