ලොතරැයි මන්ඩලයට නව සේවකයන් බඳවා ගනී..!

A Sri Lankan lottery seller adjusts his stall display near a roadside market in Colombo.

ජාතික ලොතරැයි මණ්‌ඩලය සඳහා අලුතින් අලෙවි නියෝජිතයන් බඳවාගැනීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි ලොතරැයි මණ්‌ඩලයේ සභාපතිනි ශාමලී පෙරේරා මහත්මිය පවසයි.

සභාපතිනිය එසේ පැවසුවේ ජාතික ලොතරැයි මණ්‌ඩලයේ අලෙවි නියෝජිතයන් පිරිසක්‌ විසින් අලෙවි කුටි වසා ලොතරැයි අලෙවිය නවතා ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නා බවත්, රට පුරා ජාතික ලොතරැයි මණ්‌ඩලයේ ටිකට්‌පත් අලෙවි කිරීම සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන බව ද ඇය පැවසුවාය.

අලෙවි නියෝජිතයන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් ලොතරැයි අලෙවියට බාධා එල්ල වී ඇති ප්‍රදේශවල ලොතරැයි අලෙවි කිරීම සඳහා මණ්‌ඩලයේ නියෝජිතයන් මේ වන විටත් පිටත් කර යවා ඇතැයි ද සභාපතිනිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

more recommended stories