ලොවම කම්පා කළ ට්‍රක් රථ අනතුරින් පැයකට නිදහස ලැබූ කුකුළ් පැටව්..!

අමුතුම අකාරයේ ට්‍රක් රථ අනතුරක් පිලිබදව අපට චීනයෙන් වාර්තා වනවා.මෙම ට්‍රක් රථ අනතුර සිදු වී තිබෙන්නේ 2015 වසරේදීය.නමුත් මෙම අනතුරේ ජයාරූප පෙළක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ පැතිරෙමින් පවතිනවා.මෙම අනතුර චීනයේ බින්සොහු නගරයේදී සිදු වී ඇති අතර ට්‍රක් රථය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකිව මෙම අනතුර සිදු වී තිබෙනවා.මෙම අනතුර සිදු වන මොහොතේ මෙම ට්‍රක් රථය තුල කුකුල් පැටවුන් 10000ක් ප්‍රවාහනය කරමින් සිට තිබෙනවා.

අනතුරින් පසුව රියදුරුට කිසිදු හානියක් සිදු වී නොමැති අතර ඔහුට ට්‍රක් රථයෙන් එලියට පැමිණෙන විට දිස් වුයේ කුකුල් පැටවුන් දහස් ගණනින් ට්‍රක් රථයෙන් එලියට පැමිණ මාර්ගය පුරා ගමන් කරන ආකාරයයි.මෙම සිදුවීම අසල පිහිටි ගම්මානයක පිරිසක් දැක එම ස්ථානයට පැමිණ කුකුල් පැටවුන් නැවත එකතු කර ගැනීමට රියදුරාට සහය වී තිබෙනවා.මෙම මාර්ගයේ ගමන් කරමින් තිබු රථ වාහනද මදක් එම ස්ථානයේ නතර කර කුකුල් පැටවුන් දුසිම් පිටින් එකතු කර නැවත භාර දී තිබෙනවා.මෙහි ජයාරූප ඔබට පහතින් දැක ගැනීමට හැකි වනු ඇත,

truck-full-of-chicks-overturns-9 truck-full-of-chicks-overturns-5 truck-full-of-chicks-overturns-6 truck-full-of-chicks-overturns-4 truck-full-of-chicks-overturns-2 truck-full-of-chicks-overturns-10 truck-full-of-chicks-overturns-3 truck-full-of-chicks-overturns-8 truck-full-of-chicks-overturns-7

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: