විමල්ව හිරේ දාන්න එපා යැයි දුව FCIDය දෙවනත් කරපු හැටි..! (VIDEO)

 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයාව සිටි සමයේ සිදුවූ වාහන අවභාවිත කිරීමක් පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට පැමිණි වෙලේ ඔහුව අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒහිදී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාව අත් අඩංගුවට නොගන්නා ලෙස බලකරමින් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකය අසල මාර්ගය අවහිර කරමින් පිරිසක් කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවන් වල නිරත වීමට උත්සහ කලත් එය ව්‍යාර්ථ වූවා.

මේ එහිදී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ දුව වීසින් එහිදි විරෝදය පළ කරන ආකාරයයි..!

more recommended stories