විමල් විරවංශ FCID අත්අඩංගුවට

හිටමු අමාත්‍යය විමල් විරවංශ මහතා මිට සුළු මොහොතකට පෙර FCID ය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.විමල් වීරවංශ මහතා, ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු- නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කළ සමයේ රජයේ වාහන අවභාවිත කළ බව කියන සිද්ධියකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට අද (10) පෙරවරුවේ  මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත පැමිණියේය. තව සුළු මොහොතකින් විමල් විරවංශ මහතාව උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: