විල්පත්තුව හංගලා ගැසට් කරේ කොහොමද..? – රිෂාඩි අසරණ වෙයි..! (VIDEO)

දෙරණ 360 වැඩසටහනට සහභාගී වූ අමාත්‍ය රිෂාඩි බදුයුදීන් සමග කල සංවාදයේ කොටසක් පහතින්..

 

rishad badhiyudeen2

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: