විශ්‍රාම වැටුප වෙනුවට වෙන ක්‍රමයක්..?

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය වෙනුවට සේවය හැර යන අවස්ථාවේ ප්‍රමාණවත් දීමනාවක් රජයේ සේවකයාට ලබාදෙන නව ක්‍රමයක් සම්පාදනය කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වෙමින් තිබෙන බව කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්‍ය ඇමැති රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා පවසයි.

රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා වාර්ෂික අය – වැයෙන් රුපියල් බිලියන 200ක මුදලක් වෙන් කළත් මාසික විශ්‍රාම වැටුපෙන් ලක්ෂ 14ක් වූ රජයේ සේවකයාගේ ජීවිතයේ ඉදිරි සැලසුම් සඳහා ප්‍රතිලාභයක් නොමැති වීම කෙරෙහිද මෙහිදී අවධානය යොමුව තිබේ.

රාජ්‍ය සේවකයාගේ විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතයට රජයේද දායකත්වය එකතු කොට ජීවිතයේ සැදෑ සමය යහපත් අයුරින් ගෙවිය හැකි ආර්ථික ශක්තියක් එකවර ලබා දිය හැකි ක්‍රමයක් සැලැසුම් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු වී ඇති බවද පසුගිය (6දා) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

කිසිදු කම්කරු නීතියකට ආවරණය නොවී පවත්වාගෙන යනු ලබන ‘මෑන් පවර්’ සේවාව නීතියට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ ප්‍රථම පියවර ලෙස සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (ETF) සහ සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදලට (EPF) මෑන් පවර් සමාගම් ඇතුළත් කිරීම සඳහා පනතක් ගෙනෙන බවද රාජ්‍ය ඇමැති රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා පවසයි.

උදේනි සමන් කුමාර
Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: