ස්විස් බැංකු වල සල්ලි පුරවපු අයට වෙන්න යන දේ මෙන්න..!!

සාපරාධී කටයුතුවලින් උපයන ලද මුදල් රාජසන්තක කිරීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්ත රජය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
ඒ අනුව විමර්ශන පැවැත්වීම, නඩු පැවරීම, අපරාධ වැලැක්වීම සහ සාපරාධී කටයුතුවලින් උපයන මුදල් රාජසන්තක කිරීම යන කරුණුවලදී දෙරටේ නීති බලගැන්වීමේ අරමුණින් දෙරට අතර සාපරාධී කාරණාවලදී නෛතික සහයෝගිතාව දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වන අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹීමටත්, ඉන් අනතුරුව එකී ගිවිසුම් අපරානුමත කිරීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කොට ඇත.
විවිධ පුද්ගලයන් විසින් සාපරාධී කටයුතුවලින් උපයා ගන්න ලද විශාල ධනස්කන්ධයක් ස්විට්සර්ලන්තය ඇතුළු විවිධ රටවල ඇති ප්‍රධාන පෙළේ බැංකුවල තැන්පත් කොට ඇති බවට පසුගිය කාලයේදී විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් චෝදනා රැසක්ද එල්ල වූ අතර ඒ පිලිබඳ ලිපි ගොනුද එළියට පැමිණ තිබිණ.
Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: