සුරූපී තරුණියට ISIS තිරිසන්නු කල දේ..!

ISIS ත්‍රස්තයින් විසින් ලිංගික වහල්කමට යොදාගත් කාන්තාවක් ගැන තමයි මේ තොරතුරු,. මේ කාන්තාව ඉන් පලා ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඒ බෝම්බ ප්‍රහාරයකට ලක්වීමත් සමගයි කියල තමයි ආරංචිය.
බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් ඇයගේ සුරූපී මුහුණ විකෘති වෙලා.
ISIS ත්‍රස්ත සංවිධානයේ සාමාජිකයින් තමාට අමානුෂික ලෙස ලිංගික වද හිංසනයක් දුන්නා කියලා ඇය කියනවා.

LEAVE A REPLY