සුරූපී තරුණියට ISIS තිරිසන්නු කල දේ..!

ISIS ත්‍රස්තයින් විසින් ලිංගික වහල්කමට යොදාගත් කාන්තාවක් ගැන තමයි මේ තොරතුරු,. මේ කාන්තාව ඉන් පලා ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඒ බෝම්බ ප්‍රහාරයකට ලක්වීමත් සමගයි කියල තමයි ආරංචිය.
බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් ඇයගේ සුරූපී මුහුණ විකෘති වෙලා.
ISIS ත්‍රස්ත සංවිධානයේ සාමාජිකයින් තමාට අමානුෂික ලෙස ලිංගික වද හිංසනයක් දුන්නා කියලා ඇය කියනවා.

Comments

comments

LEAVE A REPLY