හැඟීම් පාලනය කරගත නොහැකිවූ යුවළක් මෝටර් රථයක් තුළදී සැප ගන්න ගිහින් වෙච්ච දේ.! – VIDEO

හැඟීම් කියනදේ ඕනෑම වෙලාවක ඇතිවෙන්න පුළුවන් දෙයක් නිසානේ හැඟීම් පාලනය කරගන්න ඕන කියන්නේ.

ඉතින් අන්න ඒ වගේ හැඟීම් පාලනය කරගන්න නොහැකිවුණු යුවළක් සිය මෝටර් රථය තුළම සිය හැඟීම ඉටුකරගැනීමට යාම නිසා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඉතින් මේ අමුතු සිද්ධිය වාර්තාවුණේ ඉන්දියාවෙන්.

සෙනග වැඩිපුර ගැවසෙන ස්ථානයක මේ දෙන්නා අසභ්‍ය ක්‍රියාවේ නිරතවෙනවා දැකපු ඒ අසල සිටි මිනිසුන් මේ යුවළට පහරදී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඊට පස්සේ තමයි පොලිසිය ඇවිල්ලා මේ යුවළ අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ.

Comments

comments

LEAVE A REPLY