2016 ආර්ථික ඉලක්‌ක බිඳවැටිලා..!

ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වය අපේක්‌ෂා කළාට වඩා අඩුවීම නිසා මේ වසර (2016) සඳහා මුලින් ඉලක්‌ක කළ ආර්ථික වර්ධනය ළඟා කර ගත නොහැකි වනු ඇතැයි අපේක්‌ෂා කෙරේ.

මේ අනුව මහ බැංකුව මේ වසර සඳහා මුලින් ඉලක්‌ක කළ සියයට 5.8 ක ආර්ථික වර්ධන ඉලක්‌කය මේ වනවිට සියයට 5 ත් 5.5 ත් අතර අගයක්‌ දක්‌වා පහත හෙළනු ලැබ ඇත.

එසේ වුවත් මෙම සංශෝධිත අඩු ආර්ථික වර්ධන ඉලක්‌කය පවා සපුරා ගත නොහැකි වනු ඇත. මේ වසරේ (2016) පළමු මාස හය සඳහා අපට ලබාගත හැකි වී ඇති ආර්ථික වර්ධනය සියයට 3.9 ක්‌ පමණකි. 2015 වසරේ මුල් මාස හයේදී සියයට 5.7 කින් ආර්ථිකය වර්ධනය විය.

එසේම මෑතක නිකුත් කළ මේ වසරේ තුන්වන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 4.1 ක්‌ විය. මේ අනුව කාර්තු තුනේම සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධනය පවතින්නේ තවමත් සියයට 4 ක පමණ මට්‌ටමකයි. මේ නිසා මේ වසරේ (2016) සමස්‌ත ආර්ථික වර්ධනය සියයට 5 ඉක්‌මවීමට නම් අවසන් කාර්තුවේදී සියයට 6 ක වත් ආර්ථික වර්ධනයක්‌ වාර්තා කළ යුතු වේ. ඒ නිසා මෙම සංශෝධිත ඉලක්‌කය වන සියයට 5 ක ආර්ථීක වර්ධනයක්‌ ළඟා කර ගැනීමට දුෂ්කර වනු ඇතැයි මෙම ආර්ථික දත්තවලින් පැහැදිලි වේ.

 


ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: