තවත් පරිසර විනාශයක් මෙන්න – අන්දරවැව රක්ෂිතය රැක ගැනීමට එකතුවෙන්න..! (PHOTO)

විල්පත්තු වනාන්තරයේ සිට අලීන් පැමිනෙන එක් මං කඩක් ලෙස සැලකෙන නොච්ච්යාගමට අයිති වන ඉතා සංවේදී රක්ෂිතයක් විනාශ කර තවත් එක් සමාගමක මුදල් වලට නතුවූ සිදුවීමක් ගැනයි මේ අනාවරණය. මෙම ඉඩම පවරා ගැනීමට තවමත් මහවැලියට හැකි නිසා මෙම පරිසර පද්ධතියේ ඉතිරි වී ඇති කොටස රැක ගැනීම මෙම ලිපියේ මුලීක අරමුණයි….

පුත්තලම් – අනුරාධපුර පාර එක් මායිමක් වන අක්කර 1000 – 1500ත් අතර ප්‍රදේශයක අක්කර 50ක් 2011 වර්ෂයේදී “ෆොරස්ට් රොක් ගාඩ්න්” නමැති සමාගමට වරණීය පදනම මත දීර්ඝකාලීන බදු පදනමකට ලබාදී ඇත.

රජයේ ඉඩම් අනපනත යටතේ මෙම ඉඩම් කොටස මහවැලියට අයිති වන අතර 1978 මහවැලිය පිහිටුවන විට ශේෂ කර එනම් ජනතාවට ඉඩම් වාසය කිරීම පිණිස ලබා දී වන රක්ෂිතයක් ලෙස මෙම අක්කර 1500ක කොටස සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස ඉතිරි කරනු ලැබූ එකම බිම්කොටස මෙය වේ.

එහෙත් එම රක්ෂිත ප්‍රදේශයෙන් මෙම බිම් කොටස “ෆාම්ගාඩ්න් විලේජ් හෝටලයේ අධිපති චන්ද්‍රසිරි මහතාට” මහවැලියෙන් මෙම රක්ෂිත ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 50ක් ලබා දී ඇත.

මෙම ඉඩම් කොටස ලබා දීමේදී පාරිසරික තත්ව විශ්ලේෂන වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස මධ්‍යම අරිසර අධිකාරිය විසින් සිය ජාමේ බේරා ගැනීම පිණිස සඳහන් කර තිබුනත්, මෙවැන් පාරිසරික පරිසර පද්ධතිය තුළ වනය ඇතුලත මිනිස් ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කරාට පසුව පාරිසරික තත්ව විශ්ලේෂන වාර්තාවක් ලබා ගන්නේ කුමකටද..?

මෙම පද්ධතිය තුළ සීරම්බගම වැව පිහිටා තිබෙන අතර මහවැලිය නිසා ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් වැව් වැසී ගිය අතර මෙම ප්‍රදේශය තුළ ඉතිරි වී ඇති එකම වැව සීරම්බගම වැව වේ. වනාන්තරයට ලඟින් පිහිටා ඇති එකම ඉතිරි වී ඇති ජල මූලාශ්‍රය මෙය වෙයි.

අනිත් වැදගත්ම කාරණාව නම් දැනට රජයේ අනුග්‍රහයෙන් විනාශ කරගෙන යනු ලබන විල්පත්තු වනාන්තරයේ සිට අලීන් පැමිනෙන එක් මං කඩක් ලෙස මෙම ප්‍රදේශය හැඳින්වේ.1978 මෙම ප්‍රදේශය මහවැලියට පවරා ගන්නා විටත් වනජීවී රක්ෂිතයක් ලෙස මෙම ප්‍රදේශය හඳුන්වා දී ඇත.

2011.07.18 සිට 2014.07.18 වන තුරු පාරිසරික තත්ව විශ්ලේෂන වාර්තාව අනුමත කර ඇත.

එයින් නොනැවතී “ෆොරස්ට් රොක් ගාඩ්න් ” දෙවැනි ව්‍යාපෘතිය ලෙස අක්කර 29ක් එම කෑලෑ ප්‍රදේශයෙන්ම ගෙන වන උද්‍යානයක් ලෙස ව්‍යාපෘතියක් හඳුන්වා දී මෙම මුදලාලි විසින් ආරම්භ කර ඇත.සුවිශාල වනාන්තරයක් විනාශ කොට මොවුන් නිර්මාණය කරන්නට යන වන උද්‍යානය කුමක්ද..?

පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී මෙම දෙවැනි ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කල අතර මේ සඳහා ප්‍රදේශයේ ජනතාව උද්ඝෝෂණ සිදු කල අතර ඒවා ආවරණය කිරීමට පැමිණි මාධ්‍යවේදීන්ව පසුව චන්ද්‍රසිරි මුදලාලි විසින් මුදලට නම්මවාගෙන සැප දුන් නිසා එම උද්ඝෝෂණ කිසිදාක මාධ්‍ය පළ වූයේ නැත.

අලි – මිනිස් ගැටුමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙසින් අනාගතයේදී සිදු වීමට නියමිත මෙම සිදුවීමට දූෂිත මහවැලියේ නිලධාරීන්ගේ ආශිර්වාදය නිතැතින්ම හිමිව තිබේ.මේ වන විටත් වනය තුළ විශාල ඩෝසර් ගෙනවිත් පොකුණු හැරීමට යැයි කියමින් විශාල වලවල් හාරා ඇත. එහි ඡායාරූප පහතින් ඔබට නැරඹිය හැක. සීරම්බාගම වැවේ ඉස්මත්ත රක්ෂිත ප්‍රදේශය මෙසේ හැරීම නිසා ජනතාවට සහ සතුන්ට ජලය ලබා ගැනීමටද මෙයින් හානිවන බවට වූ නඩුවක් අධිකරණයේ ගොනුකරත් එම නඩුවේ තාක්ෂණික දෝෂයක් යැයි කියමින් නඩුව ඉවත ලා ඇත.

ඒ අතර පලමු ව්‍යාපෘතියට ලබා ගත් පාරිසරික තත්ව විශ්ලේෂන වාර්තාව පෙන්වා දෙවැනි ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමටයි මොවුන් ක්‍රියා කරමින් යන්නේ. දැනටමත් මෙම “ෆොරස්ට් ඔෆ් ගාඩ්න්” සමාගම විසින් පාරිසරික තත්ව විශ්ලේෂන වාර්තාවේ කරුණු කඩ කර ඇති අතර මහවැලියට දැන් ඕනෑම මොහොතක මෙම රක්ෂිත ඉඩම පවරා ගත හැක. එහෙත් මුදලට ගිජුවී ඇති නිලධාරීන් එය සිදු නොකරයි.

විල්පත්තු රක්ෂිතය ලබා දීම මෙන්ම මෙම අන්දර වැව රක්ෂිතය ලබා දීමද පසුගිය රජයේ දූෂිත ක්‍රියාදාමයේ එක් ප්‍රථිපලයක් වන අතර වත්මන් රජයේ නිලධාරීන් මෙම තොරතුරු දෙසවත් සාවධානව අවධානය යොමු කර මෙම රක්ෂිත ඉඩම මහවැලියට පවරා ගෙන ඉතිරි වී ඇති අලි මංකඩද බේරා ගැනීමට තවත් හැකියාව පවතියි..තවත් විල්පත්තුවක් නොකර මෙම රක්ෂිත ප්‍රදේශය පවරා ගන්නා ලෙස අපේ රටම අදාල නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු..!

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: