ඉස්සර අපේ රටේ ලස්සන මෙන්න – 1973 සුද්දෙක් ගත් පින්තූර ප්‍රසිද්ධ කරයි..! (PHOTO)

ලෝකයේ ලංකාවට ආදරය කරන විදෙශිකන් බොහොමයක් සිටිනවා. ඒ අතර මෙරටට එක්වරක් නොව කීප වරක් පැමිණෙන සංචාරකයින්ද දකින්න පුළුවන්. සමහර එවන් සංචාරකයින් නිවාඩුවක් ලද සැනින්ම ලංකාවට පැමිණීමට බලාගෙන සිටිනවා. එසේ පැමිණ ලංකාවේ දුගී දුප්පත් ජනතාවට ආධාර කරන අයුරුද දැකගන්න පුළුවන්.

ඒ ඔවුන් විදේශිකයන් උවත් අපගේ මවුරටට ආදරය නිසා. මේ කතාවත් ඒවගේ කතාවක්.

1973 දී ලංකාවට පැමිණි විදේශිකයකු ගත්ඡායාරුප රැසක් අපට හමුවුනා. වසර කිහිපයකට මෙහි මුල් අයිති කරුවා වුයේ ඩන්කන් නැමැති ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයාය. ඔහු එම ඡායාරුප ලංකාවට ඒවා තිබුනා.

එම ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න…

Facebook Comments
%d bloggers like this: