ඇමරිකාවේ මැරීන් සෙබලුන් සියල්ලට දෙන්න පුලුවන් තරම් ආයුධ එක් දිනකදී අලෙවී වූ “Black Friday”

සෑම වසරකම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ Thanks giving උත්සවය දිනයට පසු දිනය Black Friday ලෙසින් සලකනු ලබයි.

නත්තල සදහා සාප්පු සවාරී පටන් ගන්නා මුල්ම දිනය වන මෙදිනට ඉතා විශාල වට්ටම් සහිතව බඩු භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමට සාමාන්‍ය ජනතාවට හැකියාව ලැබේ.

ඇමරිකාවේ FBI ආයතනයට අනුව මේ වසරේ ”Black Friday”” දිනයේදී ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න ගිනි අවි ප්‍රමාණයක් අලෙවි වී තිබේ.

මෙම ප්‍රමාණය ඇමරිකවේ මැරින් බලකායේ සේවයේ නියතුව සිටින සියලුම සොල්දාදුවන් ආයුධ සන්නද්ධ කිරිමට ප්‍රමාණවත් වන බවයි.

ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත 50 න් ප්‍රාන්ත 45කම ගිනි අවි භාවිතය සදහා සාමාන්‍ය වැසියන්ට බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවේ.

මෙය එරට ව්‍යවස්ථාවෙන් සාමාන්‍ය වැසියන්ට හිමිවන අයිතියකි.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: