පිරිමින් අතර ඒඞ්ස් පැතිරීම තුන් ගුණයකින් ඉහළට..!

  ඒඞ්ස් වෛරසය ආසාදනය වීම මේ වනවිට ශීඝ්‍රයෙන් වැඩිවෙමින් ඇතැයි ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඞ්ස්.

ගම්පහ ටියුෂන් පෙම්වතුන්ගේ room share රහස් මෙන්න..!

ගම්පහ ටියුෂන් සිසු සිසුවියන් අතර පවතින ලිංගික උප සංස්කෘතියක් පිළිබඳව ලක්බිම ඔන්ලයින් මගින්අප මුල්වරට අනාවරණය.

ගම්පහ ටියුෂන් පෙම්වතුන්ට ‘මිනි රෙස්ට් හවුස්’ දුන්නු හැටි..!

ගම්පහ ටියුෂන් සිසු සිසුවියන්‍ ගේ ලිංගික උපසංස්කෘතිය පිළිබඳව ‘ලක්බිම’ අන්තර්ජාල පුවත්පත මගින් අවස්ථා කිහිපයක දීම.