සිංහලෙන් ටයිප් කරලා කාළය නාස්ති ක‍රන්න එපා..! (VIDEO)

ගූගල් සමාගම සිය ගූගල් වොයිස් ටයිපිං සේවාව සදහා සිංහල භාෂාවද අලුතෙන්ම එක්කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව.

ලොවම කළඹමින් පිටසක්වල ජීවීන් පිරිසක් චීනයේ ගමක ගල් ගුහාවකින් සොයා ගැනෙයි..! (PHOTO)

1938 වසරේ චීන පුරාවිද්‍යා මහාචාර්ය චී පූ තෙයි, සිසුන් කණ්ඩායමක් ද සමඟ විශේෂ ගවේෂණ චාරිකාවක.

නිවසක් හදන්න කලින් දැන ගත යුතුම ඉතා වැදගත් කරුණු ටික මෙන්න..!

නිවසක් හදන්න කලින් දැන ගත යුතුම ඉතා වැදගත් කරුණු ටික මෙන්න..! මෙලොව උපදින සියලුම සත්වයන්ට.