සෙවනගල පිහිටි ලොව ප්‍රථම ගව අනාථාගාරයට ඔබේ උදව් අවශ්‍යයි..!

ලොව ප්‍රථම ගව අනාථාගාරයේ ගවයන් රැක බලා ගැනීම සදහා පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහාය අවශ්‍ය බව එහි සංවිධායකයන් සඳහන් කරනවා.

සෙවනගල කොවුල්ආරගම ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කර ඇති ගව අනාථාගාරයේ මේ වන විට එහි ගවයින් සියයකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ආරක්ෂිත වෙසෙන බවත් සඳහන්.

සෙවනගල කොවුල්ආරගම ප්‍රදේශයේ අක්කර දෙසීයක පමණ භූමියක පිහිටුවා තිබෙන මෙම ගව අනාථාගාරයේ ගව ගාල්, ආරක්ෂිත ගේට්ටු සහ කම්බි වැටක් මෙන්ම තණකොළ ගබඩා කිරීමේ ස්ථානයක් හා ජලාශයක්ද මේ වන විට ඉදිවෙමින් පවතින බවත් සඳහන්.

දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම ගව අනාථාගාරයේ නිර්මාතෘ වන අතර උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ සතුන්ට අවශ්‍ය තරම් තණකොළ සොයා ගැනීම ගැටලුවක් වී ඇති බවයි.

ගව අනාථාගාරයෙන් කිසිදු ආදායමක් නොලැබෙන බවත් එක් ගවයෙකු රැක බලා ගැනීම සදහා දිනකට සැළකිය යුතු මුදලක් වැය වන බැවින් මෙම ගවයන් රැක බලා ගැනීම සදහා පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහාය අවශ්‍ය බවයි

ගව අනාථාගාරයේ නිර්මාතෘ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත ස්වාමීන් වහන්සේ කියා සිටින්නේ සතුන්ට අවශ්‍ය තරම් තණකොළ සොයා ගැනීම ගැටලුවක් වී ඇති බවත් ගව අනාථාගාරයෙන් කිසිදු ආදායමක් නොලැබෙන බවත් එක් ගවයෙකු රැක බලා ගැනීම සදහා දිනකට සැළකිය යුතු මුදලක් වැය වන බැවින් මෙම ගවයන් රැක බලා ගැනීම සදහා පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහාය අවශ්‍ය බවත්ය.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: