විවාහ උත්සවයේ අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කරලා අබාධිත හමුදා නිලදාරීන් 50කට කෘතීම පාද ලබාදුන් අපේ කාලයේ සොඳුරු නළුවා.

අද කාලයේ අපිට විවිධ වර්ගයේ විවාහ උත්සව දැකගන්න පුළුවන්. සමහරුනම් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා තමන්ගේ විවිධ උත්සවය ඉහලින්ම සමරනවා. අපිට එකට මොකුත් කියන්න බෑ මොක එක එයාලගේ කැමැත්ත. අපේ රටේ සමහර නළු නිලියනුත් ලෝකෙටම පේන්න තමන්ගේ ජනප්‍රියත්වයත් තව වැඩි වෙන්න සුපිරිම ගානක් වියදම් කරලා සුපිරිම හෝටලයක වෙඩින් එක ගන්නවා.

ඒ හමොගේනම් වෙනස් වැඩක් කරපු අපේ රටේ සොඳුරු කලාකරුවෙක් ගැනයි අද අපි මේ කියන්නට යන්නේ. මොහු නමින් කාංචන කොඩිතුවක්කු. ඔහු සිය මංගල උත්සවයේ අනවශ්‍ය වියදම් සේරම කපා හැරලා විවාහය චාම් විදියට අරගෙන රණවිරුවන්ට කෘතීම පාද ලබාදී තිබෙනවා.

 

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: