නත්තල් සීයාගේ පිනිමුවන්ට වෙඩි තියලා මරලා..!

අයර්ලන්ත නත්තල් සීයාගේ පිනිමුවන් දෙදෙනා වූ ප්‍රාන්සර් සහ ඩාන්සර් දඩයක්‌කරුවන් විසින් වෙඩි තබා මරා දමා ඇත.නත්තල් දිනයේදී මෙම පිනිමුවන් දෙදෙන සමඟ නත්තල් කරත්තයකින් යැමට නත්තල් සීයා සැලසුම් කර තිබූ අතර මෙම ෙ€දවාචකය ඇසූ හෙතෙම දැඩි ශෝකයට පත් වී ඇත.

පිනිමුවන් දෙදෙනා සොයා ගිය නත්තල් සීයාට ගෝල්ෆ් පිටියක ලේ විලක්‌ මැද මැරී සිටි පිනිමුවන්ගේ සිරුරු හමුවී තිබේ.

මෙම පිනිමුවන් දෙදෙනාට වෙඩි තබා ඇත්තේ නත්තල් උදා වෙන මැදියම් රැයේදීය.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: