ලේලන්ඩ් බස් එකක් ගෙදර ඉඳන් හදපු සුපිරි වැඩකරු..! (PHOTO)

සිතුම් දන්තනාරායන, පදිංචිය හබරකඩ, ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ හෝමාගම මාධ්‍ය මහා විද්‍යාලයටයි.

අපි මේ කියන්න යන්නේ මේ දිනවල ෆේස්බුක් සමාජ ජාල අඩවියේ සිතුම්ගේ හරි අපුරු නිර්මාණයක් සංසරණය වෙමින් පවතිනවා.

ඔහු නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ බස් රථයක ආකෘතියක්. ඇත්තටම බලපුවහම නම් මේක නම් සුපිරි නිර්මාණයක් කියලා ඔබටත් හිතේවි.

මේ බස් රථයේ ඇතුලට පවා මොහු මනාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා.

මෙවැනි දක්ෂතා තියෙන තරුණයන් රටට වැඩදායි පුද්ගලයින් ලෙස ඔවුන් සතු දැනුම සහ කුසලතාවයන් පිළිබවද බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වේවා.

ඔහු විසින් නිර්මාණය කල මේ අපුරු බස් රථයේ ආකෘතියේ ජයාරූප පහතින් නරඹන්න.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: