ව්‍යවස්ථාව ගේන්නේ වැරැදි වෙලාවක – හිටපු ජනාධිපති, පා.මන්ත්‍රි මහින්ද රාජපක්ෂ

“ආණ්ඩුව විසින් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එන්නේ වැරැදි වේලාවක. මෙම ව්‍යවස්ථාව ගැන ජනතාව තුළ බලවත් සැකයක් පවතිනවා” යැයි හිටපු ජනාධිපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී පැවැසීය.

“ජීවන වියදම, අපරාධ වැඩි වී තියෙන වෙලාවක, ආගමික සහජීවනය කඩාවැටී තියෙන වෙලාවක, මැතිවරණ කල්දාලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැති වී තියෙන වෙලාවකයි ව්‍යවස්ථාව ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ.

මේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියට සහභාගි වුණේ අවංකවමයි. සැලැස්මක් අනුව සංහිඳියාව නැවත ඇති කරන්න යුද්ධය අවසන් කිරීමත් හේතුවක් වුණා. අපි අවංකවමයි ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියට ඉදිරිපත් වුණේ. අවංක නැත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.

අපි කමිටුවලට සහභාගි වුණා. ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව සැක තිබුණත් එයට සහභාගි වුණා. මේ ක්‍රියාවලියට සහභාගි වුණේ රට හා ජාතිය ගැන සිතලයි. අපේ යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. අලුත් ව්‍යවස්ථාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ජාතීන් එක්සේසත් කිරීමක්. ජාතීන් එකතු කරන ව්‍යවස්ථාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජාතික සමඟිය, ආගමික සමඟිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජාතීන් අතර වෛරය ඇති නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

කවදාවත් නැතිව ජාතිවාදය, සැකය ඇති වෙනවා. අද ආගමික වශයෙනුත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා. නැති ආගමික අවුලක් ඇති කරන පසුබිමක් මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ඇති වෙනවා.

අලුත් ව්‍යවස්ථාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ජාතීන් එක්සේසත් කරන ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ ගැන කතා කළා. ජාතීන් එකතු කරන ව්‍යවස්ථාවක් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ. අපි ජාතිවාදීන් හෝ ආගම්වාදීන් නොවේ. ව්‍යවස්ථා සම්බන්ධව ජනතාව තුළ සැකයක් තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට මේ අවස්ථාව නොවේ.

ව්‍යවස්ථාවට හෘද සාක්ෂියට එකඟව ඡන්දය දෙන්න. තරුණයෝ ඉල්ලන්නේ ව්‍යවස්ථා නොවේ. රැකියාවක්. මේ අවස්ථාවේදී නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීමට මුල්තැන දීම ගැන කනගාටු වෙනවා.

මීට කලින් පළාත් පාලන ඡන්ද ක්‍රමයත්, පළාත් සභා ඡන්ද ක්‍රමයත් වෙනස් කරලා ඡන්ද කල් දමන්න ආණ්ඩුව අනුගමනය කරපු ක්‍රියාවලියම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙනුත් අනුගමනය කරාවිය යන සැකය කා තුළත් තිබෙනවා. මගේ නායකත්වය යටතේ තරග කරලා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වෙලා ආණ්ඩුවේ ඇමැතිකම් දරන 40කට වඩා ඉන්නවා. මේ අයට පුළුවන් ව්‍යවස්ථාවට ඡන්දය නොදී ඉඳලා ඒක පාර්ලිමේන්තුව තුළම පරාජය කරන්න.”

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: