සහල්, පිටි, මාළු බදු අඩු වෙයි – අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 47ක මිලේ වෙනසක්..!

සහල් ආනයනයට පනවා තිබු විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අඩු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආනයනික සහල් කිලෝවක් වෙනුවෙන් පැවති රුපියල් 5 ක් වු විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ශත 25 ක් දක්වා අඩු වනු ඇති.

එමෙන්ම තිරිගු ඇට ආනයනයේදී පැවති රුපියල් 9 ක් වු බද්ද රුපියල් 6 ක් දක්වා අඩු කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය කියාසිටියේ.

මේ අතර තවත් ආනයනික භාණ්ඩ කිහිපයකම බදු අඩු කිරීමට රජය කටයුතු කර තිබෙනවා.

එම විස්තර පහතින්,

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: