කුලියට ගත් හිස් ගොඩනැගිල්ලට තවත් කෝටි හයහමාරක්..!

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් කුලියට ගත් පසුගිය සතියේ භාවිතාවයට ගැණුන රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් බදු කුලී සහ පළාත් පාලන බදු ඇතුළු වියදම් සඳහා වන රුපියල් 6,60,40,000 ක මුදලක් ලබාගැනීම සඳහාවන පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසිනි.

රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් බදු කුලී හා පළාත් පාලන ආයතන බදු වියදම් සඳහා අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමට රුපියල් හය කෝටි හැට ලක්‍ෂ හතළිස් දහසක මුදලක් ද වාහන ලබා ගැනීමට අට ලක්‍ෂයක මුදලක් ද කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්‍ෂණ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන සැපයීමට හය කෝටියක් ද මෙම පරිපූරකය මගින් ඉල්ලා ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුව සිනමා නිලි සබීතා පෙරේරා මහත්මියගේ සැමියාට අයත් මෙම ගොඩනැගිල්ල කුලී පදනම මත කෘෂිකර්ම අමාතාංශයට ලබා ගත්තද වසරකට වැඩි කාලයක් එය භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු නොකර තිබියදීත් ගොඩනැගිල්ලේ සුරක්ෂණ බැඳුම්කර සඳහා වන මුදල්ද වශයෙන් රුපියල් මිලියන 828ක මුදලක් වැයකර ඇති බව විගණන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ අනාවරණය කර තිබිණි.

අදාළ ගොඩනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ භාවිතයට සුදුසු ලෙස සැකසීම සදහා තවත් දෙකෝටියකට අධික මුදලක් වැය කර ඇති බව පසුගිය සමයේ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: