සජිත් දිගටම මැතිවරණ නීති කඩයි – මැතිවරණ කොමිසම බුදි..!

සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිවරයා මේ වනවිට අමාත්‍යාංශය සතු ගොඩනැඟිලි හා යාන වාහන ඇතුළු සම්පත් රැසක් මැතිවරණ මෙහෙයුම් කටයුතුවලට දිගින්දිගටම යොදා ගනිමින් සිටින බව අනාවරණය වේ.

විශේෂයෙන්ම තිස්සමහාරාම සහ කතරගම ප‍්‍රාදේශීය සභා ඉලක්ක කරගෙන මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු දියත් කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් සිටී.

කතරගම ශ්‍රී ලංගම ඩිපෝව ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන සංචාරක බංගලා ගණනාවක් මේ සඳහා යොදාගෙන තිබේ. නඩත්තු කටයුතු සඳහා වසා දමා ඇති බව කියන ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවේ සංචාරක බංගලාව ඇමතිවරයාගේ කටයුතුවලට දිගින්දිගටම වසර තුනක සිට යොදවා ගනිමින් තිබෙන අතර දැන් සම්පූර්ණයෙන් මැතිවරණ කටයුතුවලට යොදාගෙන ඇත.

ඊට අමතරව නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සංචාරක බංගලාව, ස්වාධිපත්‍ය කාර්යාලයේ සංචාරක බංගලාව හා ඉක්ට්‍රෑඩ් ආයතනයේ සංචාරක බංගලාව ආදියද ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ වාහන විශාල සංඛ්‍යාවක්ද මැතිවරණයට යොදා ගනිමින් සිටින බව අනාවරණය වේ.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: