තරහා වෙලා ඉදපු 6th LANE අවුරුදු 10කට පස්සේ යාලු වෙලා..! (VIDEO)

6th Lane කියන්නේ 2004 – 2008 කාලේ ලංකාවේ මියුසික් වල හිනි පෙත්තෙම ඉදපු බෑන්ඩ් එකක්.

නිර්වාණය ඇල්බම් එක පුදුම ලස්සන සින්දු තිබ්බ සිරාම ඇල්බම් එකක් කිව්වොත් නිවරදියි. වස්සානය, මල් පෙත්තක්, අම්මා, moonlight, නිතම්බනී, දිනයක ඔබ මා, නුබේ කදුලට ඇතුළු මුලු ඇල්බම් එකම අදටත් ඒ රසයෙන්ම අහන්න පුළුවන් ලස්සන ඇල්බම් එකක්.

හැබැයි පහු වෙනකොට මේ කට්ටිය තරහ උන කියල තමයි ආරංචිය
හිරාන් තනියම සින්දු කියන්න පටන් ගත්තා. තාරක තනියම එයාගේ සින්දු රිලීස් කරා…
ෆිල්-ටී වෙනම පාරක ගියා.

හැබැයි අවුරුදු 10කට ආසන්න කාලයකට පස්සේ මේ ගොල්ලෝ නැවතත් 6th Lane එකට ඇවිල්ල කියල තමයි ආරංචිය. මේ පාර ඒගොල්ලෝ කුණුහරුප, හෙලු වැලි නැති, හොටු පෙරන අඩන්නේ නැති ලස්සනම ලස්සන අලුත් සින්දුවක් රිලීස් කරලා.

 

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: