මිනිත්තු 5න් සුදු වෙන්න අපුරු ආලේපනයක් මෙන්න..! (VIDEO)

කවුද අකමැති සුදු වෙන්න. ඉතින් ඉක්මනින් සුදු වෙන්න අකමැති කවුරුත් නැහැ කියල මම හිතනවා. ඉතින් සුදු වෙන්න කියල වෙළඳපොලේ විවිධ ආලේපන ඇති බවට නොරහසක්. හැබැයි ඒ ආලේපන නොකඩවා ආලේප කර එකවරම නතරකළහොත් අත්වෙන තත්වය ඔබ නොදන්නවා විය හැක. එකවරම මුහුණ රැලි වැටීම සහ අවපැහැ ගැන්වීම වැනි දේවල් කෘතීම ආලේප එකවරම නතරකළහොත් ලැබෙන අතුරු ඵලයි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට මේ කියන්න යන්නේ නිවසේදීම තනාගත හැකි අතුරු ආබාධ නැති ස්වභාවික ආලේපනයක් පිළිබඳවයි.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: