බැඳුම්කර වංචාකාරීන්ට දඬුවම් දෙන්න ජනපතිගේ ක්‍රියාව අගය කළ යුතුයි – ඩීව් ගුණසේකර (VIDEO)

අග්‍රාමාත්‍යවරයා,හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ යන මහත්වරුන් හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්.