බැඳුම්කර වංචාකාරීන්ට දඬුවම් දෙන්න ජනපතිගේ ක්‍රියාව අගය කළ යුතුයි – ඩීව් ගුණසේකර (VIDEO)

අග්‍රාමාත්‍යවරයා,හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ යන මහත්වරුන් හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්.

අළුත් පක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීම අන්තවාදී ක්‍රියාවක් – ඩිව් ගුණසේකර

මේ දිනවල දේශපාලන ලොවේ වඩ වැඩි මාතෘකාවව ඇත්තේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පිළිබඳවයි. පක්ෂයට එක්වෙන්නේ කවුද මේවා.