ජනාධිපති ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගිය හිටපු ජනාධිපති ඔබාමා ජූරියේ අසුන් ගනී..! (VIDEO)

රටක ජනාධිපති කෙනෙක් තමන්ගේ ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ඔහුගේ ජිවිතයේ ඉතිරි කාලය කොහොම ගෙවෙනවා ඇතිද..?.