බොලිවුඩ් සිනමා පටයක විකුම් පාමින් සිය ගණනකගේ ජීවිත බේරාගත් නිර්භීත පොලිස් නිළධාරියා. (VIDEO)

පාසල් භූමියකින් හමුවුණු බෝම්බයක්, පුපුරා යෑමට පෙර, කරේ තබා ගෙන, කිලෝ මීටරයක දුරක් දිව ගිය.