ලන්ඩනයේදී කොටින්ට සංඥාවක් කල බ්‍රිගේඩියර් ජාතිවාදීද..? – කවුරුත් නොදන්න ඇත්ත කතාව මෙන්න. (PHOTOS)

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් සැමරුම පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ එල්ටීටීඊ හිතවාදි කණ්ඩායමක් විසින් බ්‍රිතාන්‍ය තනාපති කාර්යාලය අසළ උද්ඝොෂණයක නිරත වූ.

පෙබරවාරී 10 වෙනිදා අපි වඩාත් කල්පනාකාරී වෙමු.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය වඩාත් වෙනස් ආකාරයකින් තම ඡන්දය භාවිතා කිරීමට ඔබට ලැබී ඇති අවස්ථාවක්.