සෝභිත හිමි ජීවත්ව සිටියා නම් බුදු දහමින් රටේ ප්‍රශ්න විසඳනවා..! (VIDEO)

පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන් අවාසනාවන්ත ලෙස අපවත් නොවුනානම් බෞද්ධ දර්ශනය උපයෝගී කරගෙන රටේ ප්‍රශ්න යම්.