ඊයේ මැච් එකේ ටොස් එක වැටිලා තියෙන්නේ ලංකාවට, නිවේදක කාර්තික් කරපු බලු වැඩේ මෙන්න..! (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකා සහ ඉන්දියාව අතර පැවති එක්දින තරඟාවලිය මෙන්ම ඊයේ පැවති විස්සයි විස්ස තරගයෙනුත් ජයගත්තේ.