ජනාධිපති ලඟට තුරුල් වෙන්න පුංචි දුව, කෑ ගහගෙන දුවගෙන ආපු වීඩියෝව මෙන්න..! (VIDEO)

කවුඩුල්ල ප්‍රදේශයේ ගම්මානයක ඊයේ දින ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවතී ධීවර ආම්පන්න හා බෝට්ටු.