සිද්ධ වුනු දේ ගැන බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියන්ක පත්තරේට කිව්ව දේ..!

“එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්‍රස්තවාදීන් ‘ප්‍රභාකරන් අවර් ලීඩර්’ කියලා කෑගසමින් උද්ඝෝෂණය කරද්දී මම ඇඟිල්ල බෙල්ලට තියලා ඇඟෙව්වේ සියල්ල.