සචින් තෙන්ඩුල්කාර්ගේ දුවව පැහැරගන්න හදපු කෙනාට අන්තිමේදී වෙච්ච දේ..! (PHOTO)

ඉන්දීය සුපිරි පිතිකරු සචින් තෙන්ඩුල්කාර්ගේ දියණිය වූ සාරා තෙන්ඩුල්කාර්ට අයුතු යෝජනා කළ පුද්ගලයෙකු බටහිර බෙංගාලයේදී.