විදුලි සැරවැද්දවීමෙන් තබ්බෝවේ තුන්වන දළ ඇතාත් මරා දමයි..! (PHOTO)

පුත්තලම කල්අඩිය ගල්වල ප්‍රදේශයේ නිවසක් පිටපසු මියගොස් සිටි සෙල්ලන්කන්දල් රක්ෂිතය වාසභූමිය කරගත් තවත් දළ ඇතෙකුගේ සිරුරක් පුත්තලම වනජීවී නිලධාරීන් විසින් අද උදැසන සොයාගෙන තිබේ.

මියගොස් සිටින ඇතා වයස අවුරුදු 18 පමණවූ අඩි තුනක් පමන දිග දල යුගලකින් යුත් අඩි 8 ක් පමන උස පිරිපුන් සිරුරක් හිමි ඇතෙකි.

මෙම ඇතා විදුලි සැරවැදීමෙන් මරණයට පත්වී ඇති බවට වනජීවී නිළධාරිහු සැක පලකරන අතර මරණයට හේතුව අනාවරණයකර ගැනීමට පශ්චාත් පශු වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නියමිතය .

මාසයක් වැනි කාලයක් තුල තබ්බෝව අභය භූමියේ මියගිය තුන්වන ඇතා මෙම ඇතා බවද වනජීවී නිළධාරීහු පවසති.

Facebook Comments

more recommended stories

%d bloggers like this: