• Sat. Jan 28th, 2023

කොට උඩ ලංගමය ගොඩගන්නවා නම් මෙන්න වැඩ…

BySandun

Sep 29, 2016

වර්තමානයේ ශ‍්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සේවක වැටුප හෝ නිසි කලට ගෙවාගත නොහැකි අතිශය අකාර්යක්ෂම ආයතනයක් බවට පත්ව තිබේ. 1977 සිට මේ දක්වා ශ‍්‍රී ලංගමය තුළ ආණ්ඩු මාරුවෙන වාරයක් වාරයක් පාසා අවිධිමත් ලෙස පත්වීම්, උසස්වීම්, ස්ථාන මාරුවීම් හා අවිධිමත් මූල්‍ය කටයුතු, නිශ්චිත ක්‍රියාවලියක් ලෙස සිදුවේ. එය ආණ්ඩුවත් ලංගම පරිපාලනයත් දැනුවත්ව මෙන්ම මැදිහත්ව සිදුවේ.  මේ නිසා ශ‍්‍රී ලංගමය තුළ පරිපාලනය, සේවක සමගිය, ආදායම් වර්ධනය දිනෙන් දින අවපාත වී ඇත.

දහසකුත් පොරොන්දු දී බලයට පැමිණි යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් ද තව දුරටත් ලංගමය විනාශය කරා දක්කාගෙන යන බව, මේ වන විට පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නට තිබේ.  රටේ ජනතාවට, විශේෂයෙන්ම ගම්බද ජනතාවට, කාර්යාල සේවකයන්ට හා ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රවාහනයේ දී මහත් සේවාවක් ඉටු කරනු ලබන ලංගමය රැකගැනීම රටට ආදරය කරන සැමගේ වගකීමකි. විනාශය කරා ඇදෙමින් පවතින ලංගමය බේරා ගැනීම සඳහා එම වගකීම කරට ගත්, සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය විසින් එහි ප්‍රධාන ලේකම් සේපාල ලියනගේ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

පහත සඳහන් එම යෝජනා 2017 අයවැය යෝජනාවට ඇතුල් කරන ලෙසද සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය ඉල්ලා සිටී.

ශ‍්‍රී ලංගමය සේවාවක් කරනු ලබන ආයතනයක් ලෙස, සැබෑ ලෙසම පිළිගෙන අනිකුත් සේවාවන් සිදුකරනු ලබන අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, තැපැල්, දුම්රිය වැනි ආයතනවලට ලබාදෙන සියලූම අයිතිවාසිකම්, වරප‍්‍රසාද ශ‍්‍රී ලංගමයට සහ එහි සේවකයන්ට ලබාදීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කරන ලෙස.

1977 සිට මේ දක්වා ශ‍්‍රී ලංගමය තුළ ආණ්ඩු මාරුවෙන වාරයක් වාරයක් පාසා අවධිමත් පත්වීම්, අවධිමත් උසස්වීම්, අවධිමත් ස්ථානමාරුවීම්, අවධිමත් මූල්‍ය කටයුතු අනිවාර්යයෙන් සිදුවේ.  මෙතෙක් පැවති සෑම ආණ්ඩුවක් විසින් ම මෙම ක‍්‍රියාවලිය දැනුවත්වම සිදුකර ඇත.  මේ නිසා ශ‍්‍රී ලංගමය තුළ පරිපාලනය, සේවක සමගිය, ආදායම් වර්ධනය දිනෙන් දින අවපාත වේ.  එ් අනුව ශ‍්‍රී ලංගමය ක‍්‍රමානුකූලව විනාශය කරා ඇදගෙන යනු ඇත. මෙම ක‍්‍රියාවලිය නතර කිරීමට ශ‍්‍රී ලංගමයට විධිමත් ජාතික ප‍්‍රතිපත්තියක් ස්ථාපිත කිරිමට මැදිහත්වන ලෙස.

ජනතාවට විධිමත් ප‍්‍රවාහන සේවයක් ලබාදීමට ශ‍්‍රී ලංගමයට අවශ්‍ය නව බස්රථ ලබාදීමට ප‍්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලෙස.

ශ‍්‍රී ලංගම සෑම ඩිපෝවක් ම ස්ථාපිත කර ඇත්තේ ප‍්‍රධාන පාරට ආසන්නව ජනාකීර්ණ ස්ථානවල ය. ප‍්‍රථමයෙන් සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයකින් ම එක් ඩිපෝවක් තෝරාගෙන එම ඩිපෝවේ ප‍්‍රධාන ඉන්ධනහලක් ස්ථාපිත කර ශ‍්‍රී ලංගම බස් රථවලට අමතරව බාහිර වාහනවලට ඉන්ධන අලෙවිකර විශාල ආදායමක් ලබාගැනීම සඳහා ක‍්‍රියා කිරීමට ඉන්ධනහලවල් ස්ථාපිත කිරීමට මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කරන ලෙස.

එක් දිස්ත‍්‍රික්කයකින් එක ඩිපෝවක් තෝරාගෙන එම ඩිපෝව තුළ අමතර කොටස් ගබඩා කර ශ‍්‍රී ලංගම  බස් රථවලට අමතරව බාහිර වාහනවලට ද අමතර කොටස් අලෙවි කිරිමෙන් විශාල ආදායමක් උපයා  ගැනීමේ  ක‍්‍රමවේදයක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කරන ලෙස.

සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයකින් ම එක් ඩිපෝවක් තෝරාගෙන එහි රියදුරු පුහුණු කිරිමේ පාසලක් ස්ථාපිත කර ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයන්ට රියදුරු පුහුණුව ලබාදීමට අමතරව බාහිර පුද්ගලයන්හට රියදුරු පුහුණුව ලබාදී විශාල ආදායමක් උපයා ගැනීම සඳහා ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කර දෙන ලෙස.

සියලූම වාහනවලට ආදායම් බලපත‍්‍ර ලබාගැනීමට දුම් පරීක්ෂා කර යෝග්‍යතා සහතික නිකුත් කිරීමේ අයිතිය ශ‍්‍රී ලංගමයට පමණක් ලබාදී එ් තුළින් විශාල මුදලක් උපයා ගැනීමට හැකි අතර එම දුම්පරීක්ෂා කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කරන ලෙස.

ශ‍්‍රී ලංගමය සතු ආයතනවල ඇති ශ‍්‍රී ලංගමය ප‍්‍රයෝජනයට නොගන්නා ඉඩම් ශ‍්‍රී ලංගමයේ අනන්‍යතාව  සහිතව බාහිර ආයතනවලට බදු දී විශාල මුදලක් උපයාගත හැකි අතර එම බදු ඔප්පු වර්ෂයෙන් වර්ෂයට අළුත් කිරීමේ ක‍්‍රියාවලියක් ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙස.

ශ‍්‍රී ලංගමයට අවශ්‍ය සියලූම මුද්‍රණ කටයුතු කිරීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංගමයේ අනන්‍යතාවය ඇතිව මුද්‍රණාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ලබාදෙන ලෙස.

ශ‍්‍රී ලංගමය සතු අම්පාර ටයර් කර්මාන්ත ශාලාව නවීකරණය කර, ශ‍්‍රී ලංගමයට අවශ්‍ය ටයර් සහ බාහිර පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය ටයර් නිෂ්පාදනය කිරීමට ද, එවැනි ටයර් කර්මාන්තශාලා අවම වශයෙන්ත වත් 03ක් වත් ශ‍්‍රී ලංගම භූමිවල ස්ථාපිත කිරීමට ද අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ලබාදෙන ලෙස.

නාරාහේන්පිට නගරයේ ස්ථාපිත කර ඇති ශ‍්‍රී ලංගම ශාලිකා ශාලාව සහ ශ‍්‍රී ලංගමය සතු සියලූ නිවාඩු නිකේතනයන් විධිමත් ලෙස නවීකරණය කර,  දැනට ලබාදෙන සහනදායක ක‍්‍රමවේදයට ශාලිකා ශාලාව සහනිවාඩු නිකේතන ලබාදීමට සහ බාහිර අයට වැඩි මුදලට එ්වා ලබාදීම තුළින් විශාල ආදායමක් උපයා ගැනීමට හැකිවන අතර එම ස්ථාන නවීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ලබාදෙන ලෙස.

unions.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *